Úzká cesta

Jak těsná je brána a zúžená cesta, která vede do života, a málo je těch, kdo ji nalézají! Matouš 7,14

Následování Boha je chůzí po úzké cestě, na které překonáváme překážky. Naučila jsem se několik věcí, které mi na této cestě pomáhají vytrvat.

  1. Boží slovo určuje hranice, ve kterých se mohu bezpečně pohybovat. Chci se nechat vést Božím slovem. Jen tak budu mít moudrost a porozumění pro to, abych naplnila Boží vůli. Budu mít také přístup ke všemu, co mi v Kristu náleží. Bůh je pravdivý a věrný a stejně takové je i Jeho slovo.
  2. Musím být rozhodnuta, že dokončím vše, co začnu. Bůh si používá vydané lidi, kteří se nedají vést jen svými pocity. Snadno se na začátku nadchneme pro něco nového, k cíli však dorazí jen ti, kteří vydrží i ve chvílích, kdy už všichni ostatní opustili své prvotní nadšení.
  3. Ježíše nejlépe poznávám tehdy, když není nablízku nikdo jiný, kdo by mi mohl pomoci. Když žijeme pro Boha a nepřizpůsobujeme se tomuto světu, jsme někdy na této úzké cestě osamělí. V takové situaci se můžeme naučit důvěrnému vztahu s Bohem, což je mnohem drahocennější než to, co nám může nabídnout tento svět.

Věřím, že i vám tyto věci mohou pomoci chodit po úzké cestě. Musíme překonávat překážky, ale čeká nás odměna, která za to stojí.

Modlitba

„Duchu svatý, chci chodit po úzké cestě života v Kristu. Pomoz mi zůstávat na bezpečné cestě a vytrvat až do cíle.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon