Buďme milosrdní ke svým nepřátelům

Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Budeš milovat svého bližního“ a nenávidět svého nepřítele. Já však vám pravím: Milujte své nepřátele, žehnejte těm, kdo vás proklínají…  Matouš 5,43–44

Moc se mi líbí film „Cid“. Setkáme se v něm s člověkem, který spojil celé Španělsko a stal se hrdinou.

Po mnoho staletí křesťané bojovali s Maury. Obě skupiny se vzájemně nenáviděly a zabíjely. Rytíř Cid zajal v boji pět Maurů, ale odmítl je zabít, protože si uvědomil, že zabíjení ještě nikdy nepřineslo nic dobrého. Věřil, že bude-li ke svým nepřátelům milosrdný, promění tím jejich srdce, a následně budou všichni moci žít v pokoji.

Jeden ze zajatců pak řekl: „Každý člověk umí zabít, ale jen opravdový král je schopen svým nepřátelům prokázat milosrdenství.“ Na základě jednoho laskavého skutku se z nepřátelských národů navždy stali přátelé a spojenci.

Ježíš je opravdový král, který je velmi dobrý, laskavý a milosrdný ke všem, i k těm, kteří Ho nenávidí. Můžeme vůbec dělat něco jiného, než následovat Jeho příklad? Zkusme si nyní vzpomenout na někoho, komu můžeme prokázat milosrdenství. Milosrdenství a laskavost k nepřátelům se mohou stát jednou z nejsilnějších věcí, kterých kdy dosáhneme.

Modlitba

„Bože, přestože to není jednoduché, chci být člověkem, který je milosrdný ke všem, dokonce i k nepřátelům. Díky Tvé milosti se rozhoduji žít životem plným milosrdenství.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon