Žijme v Boží přízni, jako Ježíš

A Ježíš prospíval v moudrosti a v tělesném růstu a v přízni u Boha i u lidí. Lukáš 2,52

Ježíš žil od dětství v nadpřirozené přízni u Boha i u lidí. Byl tak populární, že někdy těžko hledal čas na modlitbu a společenství se svým nebeským Otcem. I ti, kteří nevěřili, že je Kristus, si všimli toho, že žije v Boží přízni.

Farizeové poslali strážné, aby Ježíše zatkli, ti se však vrátili se slovy: „Nikdy nikdo takto nemluvil, jako mluví tento člověk“ (Jan 7,46). Během celého Ježíšova života, dokonce i ve chvíli, kdy visel na kříži, lidé viděli, že Bůh je s Ním (viz Lukáš 23,47-48).

Stejná přízeň je k dispozici i nám. Nesmíme nikdy zapomenout na to, že nehledě na okolnosti můžeme mít vždy přízeň u Boha i u lidí (viz Lukáš 2,52). To však musíme, tak jako mnoho jiných dobrých věcí v životě, přijmout vírou.

Žijme ve víře, že nám Bůh dává stejnou přízeň, jakou měl Ježíš. Věřme v nadpřirozenou Boží přízeň, nehledě na okolnosti, které přijdou do našeho života.


Modlitba

„Bože, vím, že je mi k dispozici stejná přízeň, jakou měl Ježíš. Pomoz mi chodit ve víře, že i já budu mít přízeň u Boha i u lidí.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon