Můžeme povzbuzovat jeden druhého

… a buďme pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Židům 10,24

Mám tři kamarádky, se kterými si někdy zajdu na oběd nebo na kávu. Často si povídáme o tom, co nám Bůh pokládá na srdce, jak můžeme lépe sloužit druhým nebo jakými novými způsoby se můžeme stát požehnáním. Věřím, že takové rozhovory dělají Bohu velkou radost.

Povzbuzování druhých k horlivosti a dobrým skutkům není žádnou novinkou. V listu Židům 10,25 je napsáno, že máme být pozorní jedni k druhým, abychom se rozněcovali v lásce a dobrých skutcích. Myslím, že bychom měli toto téma studovat a přemýšlet o tom, jak můžeme lidi kolem sebe povzbuzovat k pomoci druhým a k dobrým skutkům plným lásky.

Následování Boha je mocné, i když jsem sama. Pokud však svůj život s Bohem sdílím s přáteli, mohu si to více vychutnat. Je dobré, když najdeme lidi, kteří smýšlejí podobně jako my a touží následovat Boha. Naplánujme si společná setkání, kde se budeme moci navzájem povzbuzovat k úspěšnému křesťanskému životu. Objevujme spolu, jak lépe sloužit Bohu, a prožívejme společně Jeho lásku.

Modlitba

„Duchu svatý, přiveď do mého života ty pravé přátele, kteří mi pomohou lépe Tě následovat. Chci sdílet svůj křesťanský život s ostatními, abychom mohli rozněcovat jeden druhého v uskutečňování Boží lásky.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon