Dokaž svou lásku

Dokaž svou lásku

Když jim umyl nohy, vzal si své šaty, opět zaujal místo u stolu a řekl jim: „Chápete, co jsem vám učinil?“ (Jan 13,12)

Věřím, že dobrým služebníkem může být jen ten, kdo si je jistý sám sebou. Ježíš se dokázal obléct jako služebník a umýt nohy svých učedníků, protože věděl, kdo je, odkud přichází a kam jde. Neměl strach a nepotřeboval si nic dokazovat, proto měl svobodu sloužit.

Mnoho lidí v naší společnosti potřebuje dosáhnout nějaké pozice, která jim dodá pocit vlastní hodnoty. Být služebníkem je často vnímáno jako něco podřadného, v Božích očích je to ale nejvyšší postavení, jaké vůbec existuje. Být pravým služebníkem znamená mít pokorné srdce. Takové srdce a takový duch jsou pro Boha přijatelné. Bez ohledu na to, jaké je naše přirozené zaměstnání, naším povoláním od Boha je sloužit jemu a ostatním.

Tím, že Ježíš učedníkům umyl nohy, jim dal příklad, jak by měli žít. Ukázal nám, že pokud budeme sloužit ostatním, budeme požehnaní a šťastní do takové míry, že nám to ostatní budou moct jen závidět (viz Jan 13,17). Když si vzájemně sloužíme, máme podíl na životě druhých a prožíváme pravý význam lásky. Ježíš byl nejvyšší ze všech, přesto se ponížil a stal se služebníkem. Jsi ochoten následovat jeho příkladu?


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Pomáhej co nejvíce lidem, a tak často, jak jen to zvládneš.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon