Nikdy nejsme sami

Nikdy nejsme sami

Hospodin půjde před tebou, on bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě. Neboj se a neděs. Deuteronomium 31,8

Smutek a osamělost jsou vážným problémem mnoha lidí. Tyto dvě věci jdou navíc často ruku v ruce: lidé trpí smutkem, protože jsou osamělí. Naše služba často dostává modlitební prosby od lidí, kteří bojují s osamělostí.

Boží slovo nám říká, že nejsme sami. Bůh nás touží vysvobodit, utěšit a uzdravit. Když však prožijeme bolestivou ztrátu, můžeme na tuto skutečnost zapomenout.

Satan se nás bude snažit přesvědčit, že jsme v tom sami. Bude chtít, abychom uvěřili, že nikdo nechápe naše pocity. To je ale lež. Kromě toho, že Bůh je s námi, máme také mnoho sourozenců v Kristu, kteří chápou, čím psychicky a citově procházíme (viz 2. Korintským 1,3–4).

Nejsme sami a nikdy nebudeme, ať už bude situace, v níž se ocitneme, jakákoliv.

Pokud právě procházíme bolestivým obdobím, nebo se naše duše musí vyrovnat se ztrátou, může to pro nás být těžko pochopitelné. Nesmíme si však tuto pravdu nechat vzít. Bůh nás miluje a má pro nás připravenou světlou budoucnost. Musíme v Něj proto doufat a důvěřovat Mu, že náš smutek obrátí v radost (viz Izajáš 61,1–3).


Modlitba

„Bože, někdy mi smutek a osamělost zastíní pravdu. Vím ale, že mě nikdy neopustíš. Pomoz mi nezapomínat, že jsi mi blízko a daruj mi přátelství s ostatními křesťany, kteří mě budou povzbuzovat k následování Tebe.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon