Dostatečně dobrý

… Ospravedlní mnohé a jejich provinění on sám ponese. Izajáš 53,11

Největším problémem mnohých z nás je, že nemáme rádi sami sebe. Náš zkreslený pohled nám brání v tom, abychom věřili v Boží lásku k nám.

Léta jsem s tímto problémem bojovala, 75 % času jsem věnovala snaze změnit se. Celou tu dobu jsem se jen stresovala a dovolila ďáblu, aby na mě uvalil pocit viny. Nikdy jsem se necítila dost dobrá.

V Izajáši 53 čteme, že když Ježíš zemřel za naše hříchy, nesl zároveň také naši vinu. Tolik nás miloval, že zaplatil cenu, abychom se již nemuseli trápit tím hrozným pocitem odsouzení. Přijdeme-li k Bohu a upřímně Jej poprosíme o odpuštění, vyslyší nás, a proto již nemáme důvod trpět pod tíhou viny.

Bůh vás miluje, chce, abyste tomu věřili a bez přestání přijímali Jeho lásku. Touží vás osvobodit od viny a odsouzení. Říká o vás, že jste dostatečně dobří. Přijměte tuto pravdu a začněte prožívat vítězství.

Můžete se začít modlit

„Bože, Tvůj Syn nesl mou vinu a trest. V Kristu jsem dostatečně dobrý. Nyní v Tebe věřím a odmítám žít pod tíhou viny a odsouzení. Prosím Tě o odpuštění mým hříchů, přijímám jej od Tebe.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon