Jak zvýšit sebepřijetí

Prosím, aby se společenství tvé víry projevilo v poznání všeho dobrého, jež je v nás pro Krista. Filemonovi 1,6

Možná o sobě nemáte příliš vysoké mínění, Bůh ale chce, abyste se naučili mít rádi sami sebe a věděli, kým jste v Něm. Mám pro vás pět praktických rad, jak zvýšit sebepřijetí a jistotu ohledně toho, kým jste v Kristu Ježíši.

  1. Nikdy o sobě nemluvte negativně. Svou víru vyznáváme, když si připustíme vše dobré, co v nás Ježíš činí, a nezaměřujeme se na své chyby a nedostatky.
  2. Nepřirovnávejte se k ostatním. Pro Petra bylo překážkou, když se začal přirovnávat k jinému učedníkovi. Řekl Ježíši: „…Pane, co bude s tímto?” Ježíš mu řekl: „Jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijdu, co je ti po tom? Ty mne následuj” (Jan 21,21–22). Není nám řečeno, abychom se přirovnávali k druhým, nýbrž abychom s nimi žili v pokoji.
  3. Bůh je tím, kdo určuje vaši hodnotu. Nezapomeňte, že vás Ježíš již přijal.
  4. Hleďte na vlastní nedostatky ve správném světle. Je v pořádku vidět, kde se potřebujeme zlepšit. U toho si však musíme vážit dosavadních pokroků.
  5. Objevujte pravý zdroj sebevědomí. Bude-li zdrojem vaší jistoty sám Bůh, získáte automaticky zdravý postoj. Dělejte, co můžete, a výsledky nechte na Bohu.

Můžete se začít modlit

„Bože, děkuji Ti, že jsi mě přijal, přestože sám sebe někdy nemohu přijmout. Pomoz mi připustit si dobré vlastnosti, které jsi mi dal, a vidět své nedostatky ve správném světle. Rozhoduji se důvěřovat Ti.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon