Jak se vyrovnat se zklamáním

Poddejte se tedy Bohu. Postavte se proti Ďáblu, a uteče od vás. Jakub 4,7

Mnozí křesťané procházejí životem plní zklamání a trápí je deprese, protože se neumí vyrovnat s vlastním zklamáním. Boží vůlí však není, abychom dnes ani v budoucnu žili ve zklamání, depresi a sklíčenosti.

Součástí Ježíšovy pozemské služby bylo působit v pomazání Ducha svatého a osvobodit utiskované z moci ďábla. Zklamaní lidé, kteří se setkávali s Ježíšovou mocí, nacházeli novou naději. I dnes máme k dispozici tu stejnou moc.

Zaměřte se tedy na Boha a dovolte Jeho moci ochránit vás před zklamáním. Přemýšlejte o Jeho zaslíbeních, vyznávejte Jeho slovo a přinášejte Mu svůj život a své situace v modlitbě. Skrze Ježíše se můžete vzepřít nepřítelovým pokusům zatížit vás břemeny. Můžete ho pokárat a nedovolit mu, aby vás ničil.

Když na vás ďábel útočí, můžete být v duchu spojeni s Bohem, rozeznávat nepřítelovy úmysly a vzepřít se mu, aby od vás utekl. Díky Ježíšově moci, která je vám k dispozici, nebude mít na výběr a bude muset utéct.


Můžete se začít modlit

„Bože, vím, že se v mém životě někdy objevují překážky a zábrany, nenechám se však ovládnout zklamáním. Rozhodují se zůstat ve spojení s Tebou a vzepřít se ďáblu, aby pokaždé musel utéci.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon