Duch milosti

Duch milosti

Kdo pohrdl Mojžíšovým zákonem, umírá bez slitování na základě svědectví dvou nebo tří svědků. Uvažte, oč horšího trestu bude hoden ten, kdo pošlapal Syna Božího, a krev smlouvy, jíž byl posvěcen, měl za nečistou, a Ducha milosti potupil? (Židům 10,28–29)

Duch svatý je Duch milosti. Milost je síla Ducha svatého, která nám pomáhá s lehkostí vykonat to, co sami svou silou vykonat nedokážeme. V první řadě je to ale moc, která nám umožňuje smíření s Bohem, abychom se mohli stát domovem Ducha svatého. Pokud je Duch svatý uvnitř nás, můžeme čerpat sílu Ducha milosti. Díky tomu můžeme dokázat věci, na jejichž zvládnutí vlastními silami bychom museli vynaložit mnoho snahy a námahy.

Mnoho let jsem usilovala o to, abych se změnila, protože jsem si uvědomovala, v kolika oblastech potřebuji proměnu charakteru. Většinu času jsem pak byla frustrovaná, protože veškerá má snaha a tvrdá práce požadovanou změnu nepřinášely. Například jsem si uvědomila, že s druhými lidmi nemluvím pěkně. Chtěla jsem s tím přestat, ale ať jsem se snažila sebevíc, změnit jsem se nedokázala, naopak to někdy vypadalo, že se to ještě zhoršuje.

Nakonec jsem volala k Bohu a přiznala, že se už nedokážu sama takhle snažit. V tu chvíli jsem slyšela, jak Bůh promlouvá k mému srdci a říká: „Dobře. Teď mohu ve tvém životě začít jednat.“

Pokud náš život promění sám Bůh, je to vždy k jeho slávě. Proto nechce dovolit, abychom se změnili sami bez jeho pomoci. Když se snažíme změnit sami, necháváme Boha mimo dění. Je tedy důležité, abychom místo snahy změnit se vlastní silou požádali Pána, aby nás změnil on, a pak dovolili Duchu milosti, aby v nás konal své dílo.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nikdy se nesnaž něco dělat, aniž bys požádal Boha o pomoc.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon