Duch svatý je kavalír

Duch svatý je kavalír

To proto, aby k pohanům přišlo to Abrahamovo požehnání v Kristu Ježíši a abychom skrze víru přijali zaslíbení Ducha. (Galatským 3,14)

Ve svých denních zamyšleních hodně mluvím o Duchu svatém a o tom, jak můžeme být plni Ducha, protože chci abys měl při čtení těchto slov příležitost Ducha svatého poznat takového, jaký je.

Duch svatý je kavalír. Nikdy tě nebude nutit, aby ses jím nechal naplňovat, pokud ho sám nepozveš. Velmi rád tě naplní, ale jenom tehdy, když ho o to požádáš. Ježíš slibuje, že Bůh dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí (viz Lukáš 11,13). A Jakub nám vysvětluje, že důvod, proč určité věci nemáme, je ten, že o ně nežádáme (viz Jakub 4,2).

Doporučuji, abys denně směle přicházel k Bohu a prosil ho, aby tě naplnil Duchem svatým. Pros ho a očekávej, že dostaneš. Nedovol, aby pochybnosti naplnily tvé srdce. Pros ve víře. Věř, že dostaneš, a děkuj Bohu, že žije v tobě. Bůh není člověk, aby lhal (viz Numeri 23,19). On je věrný a splní své slovo, když k němu někdo přijde ve víře. Proto ho žádej a přijímej od něj, aby tvá radost byla úplná (viz Jan 16,24).

Dnešní verš říká, že zaslíbeného Ducha přijímáme skrze víru. Dary nelze nikomu vnucovat, dárce je nabízí a obdarovaný je musí přijmout. Bůh nabízí svého Ducha, a jediné, co musíš udělat ty, je, uvolnit se a vírou jej přijmout.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Nikdy se nestyď vytrvale prosit Boha, aby naplnil všechny tvé potřeby.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon