Intimita přináší svobodu

Intimita přináší svobodu

Ježíš jim řekl: „Až vyvýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že Já jsem a že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil můj Otec.“ (Jan 8,28)

Několikrát se mi stalo, že jsem se Boha ptala, co mám v určité situaci udělat, a on mi odpověděl: „Udělej to, co chceš.“ Když se mi to stalo poprvé, bála jsem se uvěřit, že mi Bůh dává takový druh svobody. Nyní ale vím, že jak duchovně rosteme a dospíváme, dává nám Pán stále větší svobodu.

Když jsem o tom přemýšlela, uvědomila jsem si, že stačí, když si představím své děti. Dokud byly mladé a nezkušené, dělali jsme za ně všechna rozhodnutí. Když se staly zralejšími, nechali jsme je mnohem častěji dělat to, co samy chtěly. Byly se mnou a s Davem tak dlouho, že poznaly naše srdce. Nyní jsou všechny naše čtyři děti dospělé a ve většině případů dělají to, co chtějí, přesto však jen zřídka udělají něco, co by se nám nelíbilo, protože znají naše srdce a řídí se tím.

Když delší dobu žijeme s Bohem, poznáváme jeho srdce, jeho povahu a jeho způsob jednání. Pokud jsme odhodláni ho následovat, může nám dát větší svobodu, protože jsme v jednotě s ním. Jak duchovně rosteme, stále více si přejeme ctít Boha a ve všem, co děláme, reprezentovat jeho postoje. Náš duch se naplní jeho Duchem a naše touhy začnou splývat s jeho touhami.

V dnešním verši čteme, že Ježíš dělá a říká jen to, co ho naučil Otec. Chci tě dnes povzbudit, abys hledal takovou jednotu s Bohem, že přestaneš dělat věci z vlastní vůle nebo na základě svých vlastních tužeb a sil. Místo toho budeš mít s Bohem tak hluboký vztah, že se tvé touhy sjednotí s jeho touhami.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Ať se Boží touhy stanou tvými vlastními.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon