Jak Držet Na Uzdě Svůj Jazyk

Jak držet na uzdě svůj jazyk

Střež svůj jazyk od zlého a své rty před klamnými řečmi. Žalm 34,14

Chceme-li ve svém životě oslavit Boha, je důležité, abychom střežili svůj jazyk. V Žalmu 53,23 čteme: „Ten, kdo obětuje oběť díků, ten mě oslaví…“

Co by se mohlo stát, kdybychom každý den vydali svá ústa Bohu a z našich rtů by vycházela jen slova, která se líbí Jemu? Nemyslím jen tehdy, když trávíme čas s Bohem, chválíme ho a modlíme se.  Mám na mysli více, než jen promlouvat pozitivní a povzbudivá slova do vlastního života, vždyť zdraví našich vztahů záleží také na tom, jak mluvíme s ostatními, co promlouváme do jejich životů a jak o nich hovoříme.

V Žalmu 34,14 je napsáno: „Střež svůj jazyk od zlého a své rty před klamnými řečmi.“ Lžete někdy druhým? Urážíte je nebo o nich nehezky mluvíte? Nebo přináší vaše slova vždy jen povzbuzení, život a radost všem, se kterými se setkáváte?

Zasvěťte svá ústa Bohu a používejte jen slova, která Mu dělají radost. Chvalte Ho a uctívejte, ať vaše slova budují a povzbuzují druhé. Buďte plní díkůvzdání. Své rty každé ráno položte na oltář před Bohem. Vydejte svá ústa Bohu a modlete se slovy z Písma: „Panovníku, otevři mé rty, má ústa budou zvěstovat tvou chválu“ (Žalm 51,17).


Můžete se začít modlit

„Pane, otevři mé rty a má ústa Tě budou chválit a děkovat Ti. Pomoz mi, abych svými slovy přinášel radost a život všem okolo, chci Tě chválit a oslavovat.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon