Jak máme jednat?

Jak máme jednat?

V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. Galatským 6,9

Svět, ve kterém žijeme, je plný problémů, zklamání a těžkostí. To je život. Pokud si to uvědomujeme, určitě si klademe otázku: „Jak máme tedy jednat?“

Musíme zůstat neochvějní a vytrvalí. Jinými slovy, odpověď zní, nikdy se nevzdávejte! Nehledě na to, co se ve vašem životě děje, je vítězství v tom, že to nevzdáte.

Nezapomeňte, že ve výhni obtíží Duch svatý pravděpodobně vykonává největší dílo v našich životech. Okolnosti jej nezmatou. Pokud mu budeme opravdu důvěřovat, také nepodlehneme okolnostem. Není v našich životech jen pro ty pěkné chvilky, přišel také pro okamžiky, které vůbec nejsou jednoduché.

V každé situaci nás povede, pokud vydržíme a budeme jej následovat. To znamená být vytrvalí v modlitbě, neoblomní v našich rozhodnutích, neochvějní ve víře a odhodlaní pevně stát na Božím slově a zaslíbeních, která nám dal.

Často se stává, že naši pozornost pohltí události, které se právě dějí. Nepřítel na ně velmi rád poukazuje! Nesmíme však nikdy zapomenout, že právě v těchto situacích v nás Bůh velmi silně působí. Ve skutečnosti se totiž nejedná jen o mne a o tebe. Boží dílo v nás je přípravou na službu, ke které nás chce použít!

Vím, že život bývá někdy obtížný. Jsem však přesvědčena, že nám Bůh pomůže, zůstaneme-li neochvějní. Opřeme se tedy o verš z listu Galatským 6,9: „V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout.“

Znovu si tedy položíme otázku: „Jak máme jednat?“ Má odpověď zní: „Nikdy to nesmíme vzdát.“ A jak odpovíte vy?


Můžete se začít modlit

„Bože, věřím, že jednáš v mém životě, a to i tehdy, když procházím těžkostmi. Rozhoduji se, že zůstanu neochvějný a nikdy se nevzdám své poslušnosti Tobě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon