Jak pěstovat ovoce Ducha svatého

Jak pěstovat ovoce Ducha svatého

Jsme-li Duchem živi, Ducha také následujme. (Galatským 5,25)

Když v nás přebývá Duch svatý, máme k dispozici všechno, co má on. Jeho ovoce je v našem duchu. Bylo do nás zaseto semínko. Čím blíž jsme Bohu, tím víc tomuto semínku dovolujeme, aby v nás rostlo a přinášelo ovoce, protože o něj správně pečujeme.

Ovoce Ducha můžeš pěstovat velmi praktickým způsobem, když se zaměříš na lásku a sebeovládání, první a poslední položku Pavlova seznamu z páté kapitoly listu Galatským. Veškeré ovoce Ducha vychází z lásky a je vlastně určitou formou lásky. Udržet si toto ovoce ti pomůže sebeovládání.

Pokud se soustředíš na pěstování ovoce lásky, nebudeš netrpělivý a nelaskavý. Budeš k lidem naopak laskavý, věrný a budeš pro ně oporou. Budeš žít tak, že se staneš požehnáním pro druhé a nebudeš myslet v první řadě na své potřeby. To je výsledek lásky.

Sebeovládání nám pomáhá takováto malá rozhodnutí činit po celý den, abychom v každé situaci reagovali ovocem Ducha. Když začneš činit tyto malé kroky, začneš si vytvářet dobré a zdravé návyky, které se líbí Bohu. Pokud budeš v pěstování těchto návyků pokračovat, vypěstuješ si ovoce výjimečného života v Duchu.


Když jsme pod tlakem nebo nás nějaká situace zastihne nepřipravené, zjistíme, nakolik je v našem životě ovoce Ducha vyvinuté nebo nevyvinuté.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon