Jak Zakoušet Boží Pokoj, Když Se Naučíme Žít V Přítomnosti

„Toto jsem vám pověděl, abyste ve mně měli pokoj. Ve světě máte soužení. Ale buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.“    Jan 16,33

Klidný a pokojný životní postoj je k nezaplacení. Tento postoj vyjadřujeme slovy: „Důvěřuji Bohu.“ Takovýto přístup k životu je mocným svědectvím pro jiné lidi. Chce to však čas, pozornost a Boží milost, jedině tak budeme moci trvale zakoušet pokoj.

Velice často je naše úroveň stresu závislá na našich okolnostech. Můžete být ve stresu, protože neustále spěcháte, máte finanční problémy nebo si nerozumíte s někým, koho milujete.

Vítězit nad stresem je možné, když se naučíme žít v pokoji, který nám poskytuje všemohoucí moc Pána Ježíše.

Jedním ze způsobů, jak si udržet trvalý pokoj, je „naučit se žít v přítomnosti.“ Je totiž možné strávit velmi mnoho času přemýšlením o minulosti, děláním si starostí o budoucnost a podobně. Ničeho však nedosáhneme, pokud se nezačneme soustředit na dnešní den.

Bible nás učí, že nám Bůh dává milost pro každý den našeho života. Věřím, že je právě Boží milost tou mocí, která nás uschopňuje a dává nám sílu vykonat, co je třeba – a Bůh svou milost rozdává štědře podle našich potřeb.

Každý den si musíme uvědomit: „Dnešní den je darem od Boha. Budu jásat a radovat se v něm!“

Pokud se naučíte důvěřovat Bohu „v přítomnosti“ a přijímat jeho milost podle vašich potřeb, stanete se osobou, která opravdu žije v pokoji – a to je něco velmi mocného.


Můžete se začít modlit

„Bože, vím, že jsi již zvítězil nad každou překážkou. Prosím, pomoz mi každý den prožívat pokoj, který jsi pro mne připravil. Ukaž mi, jak ti mohu důvěřovat a žít v přítomnosti.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon