Jak získat moudrost

Jak získat moudrost

Obraťte se, když vás kárám! Hle, vyleji na vás svého ducha, dám vám poznat svá slova. (Přísloví 1,23)

Potřebujeme se modlit, a když k nám Bůh promluví, následovat jeho vedení. Poslušnost nemá být jen příležitostnou věcí, má být naším způsobem života. Je velký rozdíl mezi lidmi, kteří jsou ochotni Boha denně poslouchat, a těmi, kteří jsou ochotni poslouchat jen tehdy, když se potřebují dostat z problémů. Bůh jistě lidem ukazuje, jak se dostat z nesnází, ale těm, kteří se rozhodnou žít z celého srdce pro něj a zaujmou životní styl poslušnosti, uděluje hojné požehnání. Jedinou cestou ke skutečnému pokoji je poslušnost Bohu.

Mnozí lidé Boha poslouchají ve velkých věcech, neuvědomují si ale, že Boží plány pro jejich život ovlivňuje i poslušnost v těch malých. Bible jasně říká, že pokud nebudeme věrní v maličkostech, Bůh nám nikdy nebude moct svěřit větší věci (viz Lukáš 19,17). Když nebudeme věrní v malých věcech, jimiž nás Bůh pověřil, nebude nám moct svěřit větší zodpovědnost.

Důrazně tě vyzývám, abys poslouchal Boha i v těch nejmenších věcech. Bratr Lorenc, mnich ze šestnáctého století, byl dobře známý tím, že neustále chodil v Boží přítomnosti. Velmi miloval Boha a řekl, že jej poslechne, i kdyby ho požádal, aby sebral kousek slámy ze země.

V dnešním verši čteme, že jestliže budeme naslouchat Bohu, když nás kárá, dá nám poznat svá slova. Budeš-li následovat Boží vedení a uděláš každou maličkost, o niž tě požádá, otevře ti svou moudrost a dá ti taková zjevení, o jakých jsi ani nesnil.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Budeš-li věrný v maličkostech, Bůh tě učiní vládcem nad většími věcmi.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon