Jednoduchost radosti a pokoje

Jednoduchost radosti a pokoje

Vždyť Boží království není pokrm a nápoj, nýbrž spravedlnost, pokoj a radost v Duchu Svatém. (Římanům 14,17)

Před mnoha lety jsem si říkala, že by život neměl být tak komplikovaný. Bylo ve mně něco, co mě neustále okrádalo o radost. Začalo mi docházet, že místo abych věřila, pochybuji. Pochybovala jsem o Božím povolání pro svůj život, zpochybňovala jeho schopnost postarat se o mě a byla jsem plná nejistoty ohledně svých rozhodnutí a činů.

Stala jsem se negativní, místo abych byla pozitivní. Pochybovala jsem, místo abych věřila.

Pochybnosti všechno zkomplikují. Proplíží se dveřmi tvého srdce a naplní ti mysl myšlenkami, které vedou k negativitě. Točí se kolem okolností a situací tvého života a snaží se najít odpovědi.

Boží slovo však neříká, abychom hledali vlastní odpovědi. Místo toho máme důvěřovat Bohu celým svým srdcem a duší (viz Přísloví 3,5). Když se budeme řídit jednoduchými pokyny, které nám Pán dal, budeme mu stále blíž a zároveň budeme prožívat radost a pokoj.

Když na tvé dveře zaklepou pochybnosti, odpověz jim se srdcem plným víry. Pak budeš vždy na vítězné straně.


Radost nikdy není důsledkem nevíry, vždy je ale tam, kde je také víra. 

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon