Ježíš, náš vzor

… Bůh je láska. 1. Jan 4,8

Lásku je možné vidět. Lze ji poznat po ovoci Ducha, které působí v našem životě, v našem chovaní a ve způsobu, kterým jednáme s lidmi.

Láska má mnoho podob, můžeme ji prožít mnoha způsoby. Pokud máme například diamantový prsten a držíme jej u světla, bude se různě třpytit podle toho, jakým směrem jej natočíme. Věřím, že láska může také zářit různými způsoby. Záleží na tom, jak se na ni díváme.

V 1. Korintským 13,4–7 nacházíme příklady různých projevů lásky:

  • Láska je trpělivá – má schopnost vydržet velmi dlouho určité věci.
  • Láska nikdy nezávidí – netouží po tom, co jí nepatří.
  • Láska se nevychloubá a není zpupná – nesnaží se upoutat pozornost.
  • Láska není domýšlivá a nevlídná.
  • Láska netrvá na svém.
  • Láska nepočítá zlo, kterému čelí.
  • Láska se nikdy nevzdá.

To je jen několik příkladů, jak máme milovat druhé. Stejným způsobem však Bůh miluje nás. 1. Janův 4,8 říká, že Bůh je láska. Miloval nás a spasil nás, proto se nyní můžeme o Jeho lásku podělit s ostatními.

Pokud chceme Boha napodobovat, musíme hledět na Ježíše, který je dokonalým zástupcem Boha a který nám svým životem ukázal lásku tak, jak je popsána v 1. Korintským 13. V každé situaci jednal v lásce, dokonce i když ho lidé pronásledovali.

V listu Koloským 3,12–14 čteme: „Oblečte se tedy jako vyvolení Boží… A nad to všechno mějte lásku…“ Jako Ježíš si tedy oblečme lásku a následujme jeho příkladu, čímž uctíme a oslavíme Boha.


Můžete se začít modlit

„Bože, Ty jsi mi ukázal, co znamená opravdová láska, když jsi mě první miloval. Pomoz mi následovat Ježíšův příklad a v každém dni projevovat různé formy lásky.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon