Jisté vítězství

Jisté vítězství

Ničema utíká, ačkoliv ho nikdo nehoní, ale spravedlivý si je jistý jako mladý lev. (Přísloví 28,1)

Strach okrádá mnoho lidí o víru. Satan si používá strach z neúspěchu, strach z lidí a strach z odmítnutí, aby nám zabránil v pokroku.

Bez ohledu na to, jakým druhem strachu se nás nepřátel snaží ovládat, je důležité zvítězit. Když čelíme strachu, nesmíme se mu poddat. K našemu vítězství je nezbytné, abychom byli pevně přesvědčeni, že s Bohem vítězíme.

Normální reakcí na strach je útěk. Nepřítel chce, abychom utíkali, ale Bůh chce, abychom pevně stáli a viděli jeho vysvobození. Kvůli strachu mnozí nejsou schopni čelit svým problémům, a tak před nimi celý život utíkají. Musíme se naučit stát pevně a čelit strachu s pevným přesvědčením, že skrze Ježíše Krista dokonale vítězíme (Římanům 8,37).

Strach z neúspěchu přináší trápení. Takoví lidé se bojí, co si o nich druhý pomyslí, když se jim něco nepovede. Když vykročíš a neuspěješ, možná se o tom někdo doslechne, ale lidé na to rychle zapomenou a ty půjdeš dál. Je lepší něco zkusit a neuspět v tom, než nedělat vůbec nic.


Buď odvážný. Boží Duch je v tobě, proto se rozhodni, že se nebudeš bát.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon