Jsi domovem Ducha svatého

Jsi domovem Ducha svatého

… aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích a abyste byli zakořeněni a založeni v lásce… (Efezským 3,17)

Když prožiješ znovuzrození, jsi plný naděje, protože víš, že Ježíš žije uvnitř tebe skrze moc Ducha svatého. Je ale otázkou, zda se u tebe cítí jako doma. Líbí se mu u tebe? Přestože Boží Duch žije v tobě, jsou zde i další věci jako například strach, hněv, žárlivost nebo reptání a stěžování si.

Bůh mi jednou ukázal, jaké to pro něj je, žít v srdci, kde je plno reptání, stěžování a svárů. Představ si, že jdeš na návštěvu k přátelům, kteří tě pěkně přivítají, a paní domu řekne: „Jen, pojď dál. Přinesu ti šálek kávy. Hezky se posaď a ciť se jako doma.“ Za okamžik ale začne křičet na svého manžela a pak se ti dva přímo před tebou pořádně pohádají. Jak by ti bylo, kdyby se taková věc odehrála ve tvé přítomnosti?

Jestli chceme být pro Božího Ducha „útulným domovem“, musíme se vzdát věcí, které jej zarmucují a kvůli nimž zapomínáme na jeho přítomnost. Musíme přestat reptat, být svárliví či neklidní a nesmíme v sobě pěstovat neodpuštění. Místo toho naplňme svá srdce věcmi, které těší a ctí Boží přítomnost. Naše ústa mají být plná chvály a díkůvzdání. Každý den se probuďme se slovy: Dobré ráno, Pane. Chci, aby ses dnes u mě cítil jako doma a aby se ti v mém srdci líbilo.

Všichni bychom si měli udělat inventuru v srdci, protože je to místo, kde přebývá sám Bůh. Když zkoumáš své nitro, hledíšna posvátnou půdu, na místo, kde se Bůh sám rozhodl vytvořit si svůj domov. Rozhodni se, že se postaráš, aby se mu u tebe líbilo.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Snaž se být útulným domovem pro Ducha svatého.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon