Jsi Posvěcenou Nádobou?

Jsi posvěcenou nádobou?

Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nádobou ke cti, posvěcenou, Pánu užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku. 2. Timoteovi 2,21

Bibli o nás říká, že jsme křehké hliněné nádoby (viz 2. Korintským 4,7). Jsme jako nádoby, které hrnčíř vyrábí na hrnčířském kruhu (viz Izajáš 64,8). V Genesis 2,7 čteme, že Bůh vytvořil Adama z prachu země, a v Žalmu 103,14 je napsáno, že On ví, jak jsme utvořeni, pamatuje, že jsme prach.

Přestože jsme slabí a nedokonalí, můžeme své nádoby (sebe) naplnit Božím slovem. Tehdy se stáváme nástroji Jeho požehnání, ochotnými nechat se Bohem použít.  Všichni jsme pro Pána velmi cenní. Bůh je schopen použít dokonce i prasklé nádoby!

Nejprve se však musíme posvětit a vydat Bohu. V 2. Timoteovi 2,21 nám Bůh připomíná: „Kdo by se tedy od těchto věcí očistil, bude nádobou ke cti, posvěcenou, Pánu užitečnou, připravenou ke každému dobrému skutku.“

Již dnes se můžete stát posvěcenou nádobou. Bůh bude skrze váš život neuvěřitelně jednat.


Můžete se začít modlit

„Pane, patřím Tobě. Toužím být pro Tebe užitečnou nádobou. Zasvěcuji Ti svůj život, toužím být vždy plný Tvého slova a připravený pro každý dobrý skutek, který jsi pro mě připravil.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon