Když se cítíš ustaraně

Když se cítíš ustaraně

…zajistit pro truchlící na Sijónu, aby jim byla dána čelenka místo popela, olej veselí místo truchlení, závoj chvály místo ducha malomyslnosti. Budou nazváni: Duby spravedlnosti, setba Hospodinova, aby byl oslaven. (Izajáš 61,3)

Bůh se o tebe chce postarat, ale podmínkou je, že si přestaneš dělat starosti. Mnoho lidí chce, aby se o ně Bůh staral, ale tráví své dny obavami nebo se stále snaží najít řešení, místo aby čekali na Boží vedení. Ve skutečnosti se válejí ve svém popelu, ale přesto chtějí, aby jim Bůh dal svou čelenku krásy. Chceš-li od Boha přijmout krásu, musíš mu dát svůj popel.

Své starosti dáváme Bohu, když věříme, že se o nás postará. Židům 4,3 říká: „Neboť do odpočinutí vcházíme my, kteří jsme uvěřili…“

Do Božího odpočinutí vstupujeme skrze víru. Starosti jsou opakem víry. Starosti nás okrádají o pokoj, fyzicky nás vyčerpávají a můžeme z nich dokonce onemocnět. Pokud si děláme starosti, nedůvěřujeme Bohu a nežijeme v jeho odpočinku.

Jak úžasnou výměnu nám Bůh nabízí. Ty mu dáš svůj popel a on ti dá svou nádheru. Ty mu dáš všechny své starosti a on ti dá svou ochranu, stabilitu, útočiště, plnost radosti a svou dokonalou péči.


Ježíš se netrápil obavami a ty jimi také nemusíš trápit.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon