Máš obhájce

Máš obhájce

Kdo bude žalovat na Boží vyvolené? Vždyť Bůh je ten, kdo ospravedlňuje! (Římanům 8,33)

Duch svatý je náš Obhájce. Pokud se podíváme na původní význam slova obhájce v novozákonní řečtině, zjistíme, že jedná o někoho, kdo má přijít na pomoc. Je ustanoven Bohem, aby nám pomáhal, bránil nás a zastal se nás.

Duch svatý je doslova povolán, aby nám byl po boku a poskytl nám pomoc v každé situaci. Když potřebujeme ochranu, hájí nás stejným způsobem, jako obhájce hájí svého klienta. Je dobré vědět, že když nás někdo obviní za nějaké špatné jednání nebo motiv, nemusíme se hájit sami. Můžeme požádat Ducha svatého o pomoc a očekávat, že ji obdržíme, protože on je naším Obhájcem. Už jen tato myšlenka by nám měla přinést útěchu a povzbuzení.

Většina z nás tráví spoustu času a energie snahou hájit sám sebe, svou pověst, své pozice, své činy nebo svá slova a rozhodnutí. Ve skutečnosti tím ale jen ztrácíme čas. Když nás druzí odsuzují, možná se nám je podaří po velkém úsilí přesvědčit o čistotě našeho srdce. Problém je ale v tom, že pokud mají tendenci nás odsuzovat, rychle si najdou něco jiného. Nejlepší postup je, modlit se a nechat Ducha svatého, aby jednal a byl naším Obhájcem a naší ochranou.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Duch svatý je tvůj Obhájce a tvá ochrana.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon