Modli se, a pak teprve plánuj

Modli se, a pak teprve plánuj

V srdci člověka je mnoho plánů, ale Hospodinův plán se naplní. (Přísloví 19,21)

Písmo nám jasně ukazuje, že musíme naslouchat Božímu hlasu a zasvětit své uši do smlouvy s Bohem. Potřebujeme mu dovolit, aby obřezal naše uši, abychom mohli slyšet jeho hlas. Mnohokrát nám Bůh jasně ukazuje, co máme dělat, my to ale neděláme, protože se nám jeho plán prostě nezamlouvá. Když se nám nelíbí to, co říká, začneme někdy dokonce předstírat duchovní hluchotu. Naše tělesné choutky a touhy nám mohou bránit v přijetí Boží pravdy.

Můžeme se tváří v tvář setkat s pravdou, a přesto ji nepřijmout. Uznávám, že je často mnohem snazší pravdu přijmout, když se týká života jiných lidí, než když se týká mě. Chceme, aby náš život probíhal podle určitého plánu, a máme způsob, jak tento plán chceme realizovat. Většinou si přejeme, aby Bůh našemu plánu naslouchal a uskutečňoval ho, místo abychom my naslouchali plánu jeho a modlili se, aby jej naším prostřednictvím naplňoval. Než začneme plánovat, musíme se vždy nejprve modlit, a ne nejdřív plánovat, a pak se teprve modlit, aby Bůh naše plány uskutečnil. Takže naslouchej Božímu plánu, řiď se jím, a vždy uspěješ.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Než začneš plánovat, zeptej se Boha na jeho plány.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon