Můžeš nepříteli pokazit radost

Můžeš nepříteli pokazit radost

Pokládejte za velikou radost, moji bratři, když upadnete do rozličných pokušení. Víte, že zkoušení vaší víry působí vytrvalost. (Jakub 1,2–3)

Jednou z chyb, kterých se mnoho křesťanů dopouští, je to, že když přicházejí zkoušky, modlí se, aby rychle skončily. Věřím, že místo toho máme prosit Boha o sílu a vytrvalost a máme ho žádat, aby nás učinil pevnými. Nepřítel na nás útočí svými největšími zbraněmi a dělá vše, co je v jeho silách, aby pokazil náš život, zničil naše podnikání, roztrhal naše rodiny nebo nám jinými způsoby ukradl pokoj. Jestliže však zůstaneme neochvějní a trpěliví, pokazíme mu veškerou radost, a on nakonec zůstane poražen, protože nás nedokázal přimět, abychom s ním spolupracovali.

V listu Filipským 1,28 je napsáno: „.. a v ničem se nelekáte svých protivníků. Jim je to znamením záhuby, vám však záchrany, a to od Boha.“ Tento verš nás povzbuzuje, abychom se neděsili a nelekali, když na nás ďábel útočí, a místo toho zůstali neochvějní. Tím ukazujeme ďáblovi, že si s námi nesmí zahrávat, zároveň ale také ukazujeme Pánu, že v něho věříme. Skutečnost, že naše činy potvrzují naši důvěru v Boha, je signálem pro uvolnění Boží moci do naší situace. Jeho vysvobození může přijít. Věřím, že ti Bůh chce říct, abys stál pevně a nebál se.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Měj tak pevnou důvěru v Boha, že tím přivedeš nepřítele do rozpaků.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon