Najdi si přátele, kteří slyší Boha

Najdi si přátele, kteří slyší Boha

Jako se železo ostří železem, tak člověk ostří tvář svého bližního. (Přísloví 27,17)

Když budeme naslouchat Bohu, bude k nám mluvit o našich vztazích – o manželství, přátelství, obchodních partnerech, a dokonce i o vztazích s lidmi, s nimiž se setkáme jen příležitostně. Může nás požádat, abychom ukončili přátelství nebo vztahy s lidmi, kteří nás odvádějí od jeho plánu pro náš život. To proto, že se postupem času začínáme podobat těm, s nimiž trávíme čas. Když trávíme čas s lidmi, kteří jsou sobečtí a zaměření jenom sebe, brzy sami začneme být sebestřední a budeme přemýšlet jenom o tom, co bychom ještě chtěli dělat nebo mít. Bůh nás naopak může povzbudit, abychom se přátelili s někým, kdo je štědrým dárcem. Pokud s takovým člověkem trávíme čas, zanedlouho sami zatoužíme dávat.

Je příjemné a prospěšné trávit čas s někým, kdo skutečně slyší Boha a rozumí tomu, co Duch svatý říká a jak jedná. Naopak trávit čas s lidmi, kteří mají otupělý duchovní sluch, není nic příjemného. Lidi, kteří mají tento problém, je snadné poznat. Dnešní verš říká, že „železo se ostří železem“. Svou schopnost slyšet správné věci můžeš zostřit tím, že budeš trávit čas s lidmi, kteří naslouchají Bohu a jsou poslušní.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Stáváš se podobný těm, s nimiž trávíš čas. Vyber si ty správné přátele.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon