Naučte se důvěřovat Božímu plánu pro vás

Uval na Hospodina svou cestu a důvěřuj mu, on bude jednat. Žalm 37,5

Můžete si zjednodušit život tím, že se naučíte důvěřovat Bohu. Příliš často si nedovolíme mít opravdovou důvěru. Možná jste tolikrát v minulosti prožili zklamání nebo jste prostě jen velmi nezávislá osoba. Přesto je však velmi důležité naučit se důvěřovat Bohu.

Jednoduché je žít ve stresu a vyčerpání a snažit se žít z vlastní sily, výsledky však nikdy nejsou dobré. Boží plán je vždy lepší než ten náš. Člověk, který důvěřuje Bohu, ví, že Jeho cesta je pro něj nejlepší.

Důvěry se nenaučíme nějakým magickým způsobem. Roste spolu s kroky víry a situacemi, ve kterých zakoušíme Boží věrnost. Vzepřete se pochybnostem, strachu, nejistotě a možná i vlastní nezávislosti. Pak budete moci usilovat o život v dokonalé důvěře v Boha. Pokud to uděláte, nebudete se už muset vlastní silou snažit o životní úspěch.

Důvěra v Boha přináší nadpřirozený odpočinek pro naši duši. Pomáhá nám prožívat opravdovou svobodu a žít podle Boží vůle. I když všemu nerozumíte, důvěřujte Bohu a budete prožívat Jeho svobodu a odpočinutí.


Můžete se začít modlit

„Bože, Tvoje cesta je vždy lepší než ta moje. Vím, že budu-li důvěřovat sám v sebe, nedostanu se daleko. Proto se rozhoduji důvěřovat Tobě. I když všemu nerozumím, budu Ti důvěřovat, protože vím, že jsi schopen naplnit Své plány pro můj život.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon