Uposlechněte jemné podněty Ducha svatého

A na vlastní uši uslyšíš za sebou říkat: To je ta cesta, po ní jděte, ať se dáte napravo nebo nalevo. Izajáš 30,21

Duch svatý nás vždy touží vést životem. Někdy se ale zaměříme jen na zdánlivě „velké“ věci, a nevšimneme si Jeho každodenních drobných podnětů.

Jednou jsem se vracela domů a chtěla se zastavit na krátkou kávu. Měla jsem silný pocit, že mám zavolat své sekretářce a zeptat se jí, jestli se ke mně chce připojit. Když jsem jí zavolala, řekla mi: „Zrovna jsem přemýšlela, jak moc bych si přála s někým vypít šálek kávy.“

Vidíte, Bůh chtěl naplnit touhu jejího srdce a rozhodl se to udělat skrze mě. Neslyšela jsem silný hlas, neviděla jsem anděla ani jsem neměla vidění. Bylo to jen nepatrné vnitřní nutkání nebo nápad, nabídnout jí šálek kávy.

Stejným způsobem chce Bůh skrze vás žehnat lidem ve vašem životě. Chci vás dnes povzbudit, abyste měli citlivé srdce a naslouchali Božímu hlasu. Uposlechněte jemné podněty Ducha svatého, bude mluvit k vašemu srdci a ukáže vám cestu, po které máte jít.

Můžete se začít modlit

„Duchu svatý, rozhoduji se ztišit se a naslouchat Tvým jemným podnětům. Ukazuj mi, jak být požehnáním pro druhé.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon