Řiďte se Božími měřítky, ne hodnotami tohoto světa

Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemů, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne. Žalm 1,1

Schopnost vyhnout se morálnímu úpadku společnosti je úzce spjata s rozhodnutími, která činíme ohledně našich konverzací, způsobu oblékání, knih, televizních programů a filmů, které sledujeme. Má co do činění také s úrovní integrity, které se držíme v našem životě a vztazích, v práci nebo při podnikání.

Jako křesťané se máme navzájem povzbuzovat k životu podle Božích měřítek. Musíme se naučit odolat útokům světa. Následující dobře známý citát nám to může pomoci pochopit: „Dávejte si pozor na myšlenky, protože dříve nebo později se stanou slovy. Buďte opatrní na své jednání, protože se z něj brzy stane zvyk. Dávejte se pozor na své zvyky, protože formují váš charakter. Pozorně sledujte svůj charakter, protože na něm záleží váš osud.“

Jedním z Božích úžasných darů lidstvu je svobodná vůle a způsobilost rozhodovat se. Chceme-li se radovat v mnohém požehnání, které pro nás Bůh má, musí naše životní rozhodnutí souhlasit s Jeho slovem a Božími hodnotami, a ne hodnotami světa, které se stále více hroutí.

Vyzývám vás, abyste se rozhodli sloužit Bohu z celého srdce a dali Ho na první místo ve všem, co děláte.


Můžete se začít modlit

„Bože, nechci žít podle hodnot tohoto světa. Dávám Tě ve svém životě na první místo, vím, že Tvá cesta je pro mě nejlepší.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon