Prožijte nový začátek

… Obnovovat se duchem své mysli. Efezským 4,23

Bible je plná příběhů o lidech, kteří prožili nový začátek. Mojžíš se stal vůdcem poté, co byl čtyřicet let pastýřem. Pavel nenáviděl křesťany, pak ho ale Bůh obnovil a učinil ho jedním z největších apoštolů všech dob.

Když přijmeme Ježíše jako svého Spasitele, prožijeme nejdůležitější nový začátek. Staneme se novým stvořením a máme příležitost učit se novému způsobu života. Prvním krokem je věřit, že je nový začátek možný.

V Efezským 4,23 čteme, že máme bez přestání obnovovat svou mysl a postoje. Je jednoduché číst si příběhy o biblických postavách a myslet si, že se s nimi vůbec nemůžeme srovnávat. Když ale přijdou takové myšlenky, je nutné obnovit svou mysl.

Rozhodněte se přemýšlet v souladu s Božím slovem a neřídit se svými pocity. Přijměte Boží lásku a prožijte nový začátek. Život bude mnohem krásnější, budeme-li mít postoj, který říká: „Bůh mě proměňuje po celý můj život. Nabízí mi nový začátek, čekají mě větší a lepší věci.“

Můžete se začít modlit

„Bože, chci obnovit svou mysl Tvým Slovem. Vím, že mi nabízíš nový začátek a máš pro mě velké povolání, stejně jako pro Mojžíše a Pavla. Dnes chci Tvé povolání přijmout a věřit, že jsi schopen jej naplnit.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon