Jak přijmout odpovědnost

Blahoslavený je muž, kterého kázníš, Hospodine; vyučuješ ho ze svého zákona, abys ho utišil ve zlých dnech, zatímco se kope jáma pro ničemu. Žalm 94,12–13

Když nás život nebo ostatní lidé zklamou, jsme zodpovědní, abychom se nenechali zviklat a pokračovali v následování Božího záměru pro nás.

Přemýšlejte o verších z Žalmu 94,12–13. Všimněte si, že to není Bůh, kdo nás jednoduše utiší. On nás vyučuje, abychom mohli přijmout Jeho útěchu. Máme při tom úlohu Jeho spolupracovníků. Jeho úkolem je uschopnit nás a my máme tu zodpovědnost, abychom se od Něj učili a své nové schopnosti také používali.

Odpovědnost znamená „využít schopností, které máme.“ Nezodpovědná osoba očekává, že Bůh vše udělá za ni. Nedělá nic jiného, než jen následuje své pocity. Vy se ale nenechte ovládnout svými city. Nahlas vyznávejte: „Již nikdy se nenechám ovládnout sebelítostí.“ Slibuji vám, že přijmete-li odpovědnost, budete se nakonec cítit mnohem lépe, než kdybyste se jí vyhýbali.

Bůh se o vás stará, neudělá však to, co je vaším úkolem. Chce vás uschopnit, ale dovolte mi znovu zdůraznit, že nedělá věci místo nás. Buďte odvážní, stůjte pevně, přijměte odpovědnost a začněte spolupracovat s Bohem, který pro vás naplánoval velmi požehnaný život.


Můžete se začít modlit

„Bože, Tvé Slovo říká, že mi dáváš schopnost zůstat klidný. Přijímám ji od Tebe, nechci dovolit svým pocitům, aby zničily můj život. Budu zodpovědný a rozhoduji se činit to, co po mně chceš.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon