„Něco svatého“

„Něco svatého“

A anděl jí odpověděl: „Duch Svatý přijde na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní; proto také to Svaté, co se narodí, bude nazváno Syn Boží.“ (Lukáš 1,35)

Marie otěhotněla působením Ducha svatého, který na ni sestoupil a vložil do jejího života něco svatého. Duch svatosti byl do ní zasazen jako semeno. Toto semeno v jejím těle rostlo v Syna Božího a Syna člověka, který se musel narodit, aby vysvobodil lidstvo z jeho hříchů.

Když se znovuzrodíme, děje se něco podobného i v nás. „Něco svatého“, tedy Duch svatosti, je do nás zasazeno jako semeno. Pokud toto semeno zaléváme Božím slovem a zabraňujeme „plevelu světskosti“, aby jej udusil, vyroste v obří strom spravedlnosti, „setbu Hospodinovu, aby byl oslaven“ (viz Izajáš 61,3).

Boží slovo nás učí, abychom usilovali o svatost (viz Židům 12,14). Pokud bude naše srdce nastaveno, abychom to dělali, Duch svatosti nám pomůže. Chceme-li být svatí, musíme být naplněni Duchem svatým a dovolit mu, aby k nám promlouval, korigoval nás, vedl nás a pomáhal nám v každé oblasti našeho života.

Nikdy nezapomínej, že uvnitř tebe je „něco svatého“. Zalévej toto semeno Božím slovem a dovol Duchu svatému, aby k tobě mluvil a pomáhal ti růst.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Duch svatý si přeje být tvým blízkým společníkem, který tě bude učit, jak žít ve svatosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon