Někdo za tebe prosí

Někdo za tebe prosí

Za ně prosím… (Jan 17,9)

Z Písma víme, že Ježíš za nás prosí. V Lukášově evangeliu 22,32 říká Petrovi, že za něj prosil. V dnešním verši říká o svých učednících: „Za ně prosím.“ A o kousek dále pokračuje: „Neprosím jenom za ně, ale i za ty, kteří budou skrze jejich slovo věřit ve mne.“ (Jan 17,19)

Co dělá přímluvce? Přímluvce se modlí za druhé a stojí v mezeře mezi Bohem a těmito lidmi. Mezi každým z nás a Bohem je určitá mezera. Jinými slovy, nejsme tak svatí jako on, ale je tu Ježíš. A ten stojí v té mezeře a přibližuje nás k Bohu, abychom s ním mohli mít společenství a on mohl odpovídat na naše modlitby. Není to úžasné? Není úžasné vědět, že pokud máme ryzí srdce a věříme v Ježíše, on se za nás přimlouvá, napraví každou naši nedokonalost a postará se o nás? Chci, aby sis představil Ježíše, jak stojí před Božím trůnem a modlí se za tebe. Pomůže ti to věřit, že se ten, kdo se za tebe přimlouvá, se také postará o tvé nedokonalosti.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Ježíš se za tebe modlí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon