Přijměme Boží načasování

Bůh je nevedl cestou do pelištejské země, i když byla kratší. Bůh totiž řekl: Aby lid nelitoval, když uvidí hrozící boj, a nevrátil se do Egypta. Bůh tedy vedl lid oklikou, pustinou k Rákosovému moři.         2. Mojžíšova 13,17-18

Bůh nám ukazuje své sny a cíle, které se mají v našich životech naplnit, ne vždy však rozumíme přesnému načasování. Může to pro nás být frustrující, přijmeme-li však Jeho vedení, naučíme se žít v naději a radovat se ze života. Během toho nás Bůh vyučuje a řeší problémy.

Druhá Mojžíšova 13,17-18 nám říká, že Bůh vedl Izraelity do zaslíbené země delší a těžší cestou, protože věděl, že ještě nejsou připraveni do ní vejít. Procházeli zkouškami a naučili se mnohým věcem, Bůh se však o ně neustále staral a vedl je.

Totéž platí i pro nás. Bůh nás vychovává k tomu, abychom bez pochybností činili Jeho vůli, i když všemu nerozumíme. Není tolik důležité, jak dlouho trvá cesta k cíli. Vždy si však můžeme být jisti, že je nejlepší počkat na Boží načasování.

 

Modlitba

„Bože, přijímám Tvé načasování. I když všemu nerozumím, vím, že Tvoje cesty jsou ty nejlepší a plně Ti důvěřuji.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon