Neuhášej Ducha

Neuhášej Ducha

Ducha neuhašujte. (1. Tesalonickým 5,19)

Dnešní verš nám říká, že nemáme uhášet Ducha. Věřím, že stěžování si je jedním ze způsobů, jak Ducha uhasit. Potřebujeme, aby Duch svatý působil v našem životě. Opakem stěžování si je vděčnost. Čím více budeme vděční, místo abychom si stěžovali, tím větší svobodu bude mít Duch svatý, aby mohl v naší situaci působit. Stěžovat si je přirozené; vděčnost uprostřed těžkostí a životních zkoušek je naopak něčím nadpřirozeným.

Lidé, kteří reptají a stěžují si, nemohou slyšet Boha. Pokud ho chtějí slyšet, musí si přestat stěžovat! Trvalo mi roky, než jsem tuto pravdu objevila! Reptala jsem, stěžovala si a viděla chyby ve všem a ve všech, a pak jsem ještě žárlila, protože všichni kolem mě slyšeli Boha, kdežto já ne!

„Proč se mi neděje nic dobrého?“ vzdychala jsem. Dave mi stále opakoval: „Joyce, v našem životě se nebudou dít dobré věci, dokud se nepřestaneš rozčilovat pokaždé, když věci nejdou tak, jak bys chtěla.“ Já jsem se na něj zlobila a odsekla jsem: „Ty vůbec nevíš, jak se cítím. Ani se o to nezajímáš!“

Problém byl v tom, že mi příliš záleželo na tom, jak se cítím, a nebrala jsem ohled na zaslíbení, že mi Bůh pomůže. Bůh nabízí, že ti pomůže v nesnázích a ukáže ti, co dělat, pokud zůstaneš trpělivý (to znamená, že si zachováš dobrý postoj) i v období zkoušek. Stěžování si není známkou trpělivosti, zatímco vděčnost a díkůvzdání ano. Když jsem se naučila žít podle Božího slova a přestala se řídit svými pocity, začala jsem slyšet Boží hlas mnohem jasněji. Stěžování si otvírá dveře nepříteli, díkůvzdání a vděčnost naopak otvírají dveře Bohu.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Neuhášej Ducha svatého stěžováním.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon