Neustále se naplňuj Duchem

Neustále se naplňuj Duchem

A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se Duchem… (Efezským 5,18)

Je důležité, abys věděl, že nás Boží slovo povzbuzuje, abychom se neustále naplňovali Duchem svatým.

Abys to mohl splnit, potřebuješ dát v životě Boha na první místo. To často vyžaduje určitou disciplínu, protože o tvůj čas a pozornost usiluje i spousta dalších věcí. Je mnoho věcí, které chceme nebo potřebujeme, nic ale není důležitější než Bůh. Klíčem k tomu, abys zůstával naplněn Boží přítomností, je každodenní hledání Pána prostřednictvím jeho Slova a trávení času s ním. Pomůže ti také, když si budeš držet postoj vděčnosti a budeš pečlivé střežit své myšlenky.

Duch svatý nikdy sám neodejde. Když ho pozveš, usadí se v tobě a neopustí tě. Je však důležité, abys neztrácel horlivost pro duchovní věci. Pokud oheň zhasne, všechno, co je horké, může ochladnout.

Prošla jsem si šestiměsíčním obdobím, kdy mi Bůh zakázal, abych ho žádala o cokoli jiného než o více jeho samého. Byla to pro mě velká lekce v oblasti větší důvěrnosti s ním; něco, co jsem nikdy předtím nezažila. Začala jsem se modlit: „Bože, potřebuji_____.“ Pak jsem se ale vždy zastavila, protože jsem si vzpomněla, co mi nařídil, a zakončila jsem svou modlitbu slovy „více tebe samého“. Bůh ti dává vše, co potřebuješ. Ještě dříve, než ho poprosíš, ví přesně, jaké jsou tvé potřeby. Pokud se raduješ v něm a jsi hladový po jeho přítomnosti, naplní prosby tvého srdce. Chci tě povzbudit, aby ses dnes i každý další den naplňoval Duchem svatým a toužil víc po Bohu než po čemkoli jiném. O všechno ostatní se postará on.

SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Usiluj, abys byl vždy plný Ducha svatého.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon