Nezapomeň na Boží zaslíbení

Nezapomeň na Boží zaslíbení

A tak trpělivě vyčkal a dosáhl toho zaslíbení. (Židům 6,15)

Bůh dal Abrahamovi zaslíbení, že mu dá dědice. Na jeho naplnění však musel Abraham čekat mnohem déle, než si dokázal představit. Dnešní verš říká, že Abraham „trpělivě vyčkal a dosáhl zaslíbení“. Jsem si jistá, že v průběhu tohoto času si musel Boží zaslíbení znovu a znovu připomínat. Dlouhá období čekání nás mohou vést k pochybnostem, zda jsme Boha správně slyšeli. Možná právě teď na něco čekáš a potřebuješ si připomenout, co Bůh promluvil k tvému srdci.

Pochybnosti a nevěra na Abrahama skutečně zaútočily. Když se to stalo, Abraham odpověděl díkůvzdáním a chválou Boha. Jakmile satan zaútočí, nesmíme být pasivní; musíme podniknout kroky proti němu. Měli bychom proti němu a jeho lžím bojovat tím, že mu budeme připomínat Boží slovo a zaslíbení, která nám Bůh dal. Přemýšlej o nich, vyslovuj je nahlas a zapiš si je. Když Abakuk očekával na Hospodina, dostal pokyn, aby vidění jasně napsal na tabulky, aby si je čtenář mohl snadno přečíst (viz Abakuk 2,2).

Bojuj dobrý boj víry a drž se svého vyznání. Bez ohledu na to, jak se právě teď cítíš, nevzdávej se, protože Bůh je věrný. Stejně jako v určený čas splnil své zaslíbení Abrahamovi, splní také slovo, které dal tobě.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Když mluvíš s přáteli, nemluv příliš o tom, jak se cítíš; řekni jim, co říká Boží slovo.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon