Nikdy se nevzdávej

Nikdy se nevzdávej

V činění dobra neochabujme; nezemdlíme-li, budeme ve svůj čas žnout. (Galatským 6,9)

Jedním z důvodů, proč lidé neslyší Boží hlas, je jednoduše to, že se příliš brzy vzdávají. Pavel a Silas o půlnoci ve vězeňské cele uctívali a oslavovali Boha (viz Skutky 16,25). Mnozí lidé by to vzdali a šli by spát mnohem dříve. Naším heslem však musí být: „Nikdy se nevzdávej“. Ať se děje cokoli, nikdy nepřestaň hovořit s Bohem a nepřestaň čekat, až k tobě promluví on. Každý den si udělej pro něj čas. Člověka, který odmítá se vzdát, nemůže satan porazit. On chce, aby ses vzdal a říkal věci jako: „Nikdy nedostanu lepší práci. Nikdy se nevdám/neožením. Nikdy se nedostanu z dluhů. Nikdy nezhubnu.“

Takové postoje mohou zaručit, že se ti opravdu nic nepovede! Můžeš si ale také zvolit postoj, který říká: „Bůh je věrný svému Slovu a já se nikdy nevzdám.“ Jedním z hlavních důvodů, proč lidé někdy nevidí výsledky svých modliteb, je to, že se vzdávají. Bible říká, že „nezemdlíme-li, budeme v pravý čas žnout“ (viz Galatským 6,9). Co to ale znamená? Znamená to, že sklizeň přijde tehdy, až Bůh bude vědět, že jsme připraveni přijmout to, oč prosíme. Do té doby je naším jediným úkolem zůstat věrný. Takže se nepřestávej modlit a buď poslušný.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh nám nabízí druhou šanci, takže pokud potřebuješ nový začátek, dnes je ten správný den!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon