Očekávej více…

Očekávej více...

Ještě vám mám mnoho co říci, ale nemůžete to nyní snést. (Jan 16,12)

Tato slova Ježíš řekl svým učedníkům, a v podstatě jim tím sdělil, že ještě nejsou připraveni slyšet vše, co jim chce říct. Slíbil jim však, že přijde Duch svatý a uvede je do veškeré pravdy (viz Jan 16,13). Slíbil jim také, že je Duch svatý bude i nadále učit všemu a připomene jim vše, co Bůh řekl ve svém Slovu (viz Jan 14,26).

Když Ježíš pronesl tato slova, mluvil s lidmi, s nimiž strávil předchozí tři roky. Byl s nimi ve dne i v noci, a přesto jim řekl, že by je toho chtěl ještě hodně naučit. Mysleli bychom si, že kdyby Ježíš byl s námi osobně tři roky ve dne v noci, naučili bychom se vše, co potřebujeme vědět. Myslím, že kdybych měla k dispozici měsíc a mohla ho strávit s určitým člověkem, stačilo by mi to, abych ho naučila všemu, co vím. Ježíš ale řekl, že máme očekávat víc, protože vždy bude něco, co nám bude chtít říct o nových situacích, jimž budeme čelit.

Boží zjevení a zjevení z jeho Slova je neustávající proces. Jak duchovně rosteme, jsme schopni chápat stále více a více věcí, kterým jsme dříve nedokázali rozumět. Možná jsi určitý verš z Písma četl už desetkrát, pojedenácté ale pochopíš něco, co tě nikdy předtím nenapadlo. Každý den můžeš očekávat, že tě Bůh naučí něco nového, stačí jen věnovat pozornost tomu, co ti ukazuje a říká.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Očekávej, že tě Duch svatý každý den naučí něco nového. Bude dobré, když si zavedeš deník a budeš si zapisovat vše, co tě Bůh učí.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon