Odvaž se snít

Když není vidění, lid je bez zábran, ale šťastný je ten, kdo zachovává zákon.    Přísloví 29,18

Jaké sny vložil Bůh do tvého srdce?

Neptám se, jestli máš nějaké sny. Vím, že ano. Bůh totiž každému z nás dá něco, o čem sníme.

Viděla jsem již mnoho věcí, které lidé učinili se svými sny. Někteří je pohřbí do hloubky svého srdce, aby je ochránili před kritikou druhých. Jiní se na ně snaží jednoduše zapomenout a druzí se svých snů nakonec vzdají, protože jim snaha o jejich dosažení působí příliš velkou bolest.

Pokud vám v cestě za vaším snem chybí jen trocha odvahy, nesmíte zapomenout na dvě věci. Zaprvé potřebujete mít jasnou vizi. Zadruhé musíte mít tuto vizi neustále před sebou.

Mít vizi ještě neznamená, že se okamžitě naplní. Boha zajímá celý proces, pokud je samozřejmě On součástí cíle, o který vize usiluje.

V listu Filipským 4,11–13 apoštol Pavel říká, že se naučil být spokojený a šťastný přesně tam, kde se nachází, a nenechá se ovlivnit momentální situací. Jinými slovy, nedovolí okolnostem, aby mu ukradly jeho vnitřní pokoj… Vždy hledí vpřed a těší se, kde se v budoucnu ocitne.

To znamená, že musíme, stejně jako apoštol Pavel, usilovat o vyváženost mezi vydaností a ambicemi. Klíč je následující: Naučme se užívat si to, čím procházíme, na cestě k cíli, ke kterému spějeme.

Když máme nějaký sen nebo vizi, je třeba je neztrácet z očí. Zapište si je, pokud máte pocit, že vám to pomůže. Nikdy však při tom nezapomeňte, že vám Bůh pomůže na cestě za sny, které do vašeho života vložil. Krok za krokem a den za dnem.


Můžete se začít modlit

„Ježíši, přestože se tak někdy necítím a občas bych to nejraději vzdal, věřím, že máš pro můj život úžasný plán. Rozhoduji se, že budu při uskutečňování snů, které jsi do mě vložil, více důvěřovat Tobě než současným okolnostem.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon