Požádej

Požádej

Ať však žádá ve víře a nic nepochybuje. (Jakub 1,6)

Jakub nám ve svém novozákonním listu hned v úvodu prozrazuje, jak zvládat životní problémy a zkoušky. Můžeme tyto situace řešit přirozeným způsobem, existuje ale také duchovní způsob, jak se s nimi vypořádat.

Rady z Jakubova listu 1,5–6 by se v podstatě daly shrnout: Pokud máš potíže, zeptej se Boha, co máš dělat. Možná neuslyšíš jeho hlas hned a nedostaneš odpověď okamžitě, pokud se ale budeš ptát s vírou, můžeš při svém jednání počítat s moudrostí, která bude Boží a bude přesahovat tvé přirozené znalosti.

V Žalmu 23,2 žalmista říká, že Bůh vede svůj lid na travnaté pastviny a dává mu odpočívat u klidných vod. Jinými slovy, pokud půjdeme za Bohem, vždy nás dovede na místo pokoje a bezpečí.

Když se znovu podíváš na dnešní verš, můžeš si všimnout, že máš žádat ve víře. Příliš často se ale stává, že pomoc nepřijde, protože sis o ni neřekl. Duch svatý je kavalír, čeká, až ho do každé jednotlivé situaci pozveme. Nestačí jen předpokládat a domnívat se, musíš ho požádat!


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Když něco potřebuješ, požádej o to Boha.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon