Poznávejte Boží Charakter

Poznávejte Boží charakter

Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý. Blahoslavený je muž, který v Něm hledá útočiště. Žalm 34,9

Je důležité, abychom znali Boží charakter. Ale proč? Abychom získali schopnost rozlišovat. Pokud nebudeme znát Boží charakter, nebudeme moci správně rozlišit, kdo pochází od Boha a kdo ne. Níže chci popsat tři charakterové vlastnosti Boha, které mi pomáhají rozpoznávat Jeho osobu a působení.

  1. Spravedlnost: Náš Bůh je Bohem spravedlnosti. Slovo „spravedlnost“ je neuvěřitelné, protože znamená, že vše, co není v pořádku, Bůh napraví. Proto si nedělám starosti, když mi někdo ukřivdí. Vím, že Bůh nastolí spravedlnost. To je Jeho přirozenost.
  2. Dobrota: Bůh je dobrý a Jeho dobrota se nikdy nezmění. Je stále dobrý, nejen jednou za čas, nebo když vše probíhá v pořádku. V Žalmu 34,9 je napsáno: „Okuste a vizte, že Hospodin je dobrý.“ Když se věci nedaří, nalézám útěchu v Boží dobrotě.
  3. Svatost: Bůh je svatý a spravedlivý. Touží, abychom i my byli svatí, neposkvrnění a čistí, očištění od každé poskvrny hříchu. Popravdě řečeno mi v mém životě s Bohem pomohlo si uvědomit, že cokoliv On činí, je správné, ať se mi to líbí nebo ne. Pomáhá mi to žít s Ním v harmonii.

Tyto tři vlastnosti nejsou jedinými charakteristikami našeho Boha, jsou pro mne však jedny z nejdůležitějších a nejmocnějších.

Chci vás povzbudit, abyste si všímali těchto i jiných Božích vlastností, které jsou pro vás důležité. Když se zabýváte tím, kým Bůh skutečně je, může vám Duch svatý pomoci a Boží charakter zabudovat i do vaší osobnosti. Pak začnete tyto vlastnosti praktikovat v každodenním životě a uvidíte, jak Bůh bude nadále jednat. „Okuste a vizte“, jak dobrý je náš Bůh!


Můžete se začít modlit

„Bože, jsi nádherný! Tvoje spravedlnost, dobrota, svatost a mnoho dalších vlastností mě nepřestávají ohromovat a připomínat mi, jak velký opravdu jsi. Připomínej mi i nadále svůj charakter, abych se mohl stát podobnějším Tobě.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon