Přejdi k věci

Přejdi k věci

O nic nebuďte úzkostliví, ale ve všem oznamujte Bohu své žádosti v modlitbě a prosbě s děkováním. (Filipským 4,6)

Vzpomínám si na dobu, kdy mě Bůh učil, abych mu své potřeby a touhy popsala co nejméně slovy. Předtím jsem totiž byla zvyklá v modlitbě příliš mnoho mluvit. Mluvila jsem a mluvila, protože jsem měla mylnou představu, že krátké modlitby nejsou dobré modlitby. Dlouhé modlitby jsou samozřejmě dobré, pokud jsou však upřímné a nutné.

Když mě Bůh vyzval, abych mu své požadavky popsala co nejméně slovy, jednoduše mě požádal, abych byla stručná a věcná. Pak jsem měla počkat na jeho odpověď, a teprve poté přejít k další věci, za niž jsem se potřebovala modlit. Jakmile jsem to začala dělat, nemohla jsem uvěřit, jaká moc do mého modlitebního života vstoupila. Dodnes cítím více moci a přítomnosti Ducha svatého, když se modlím tímto způsobem, než když jenom mluvím a mluvím. Zjistila jsem, že jedny z nejmocnějších a nejúčinnějších modliteb, které mohu vyslovit, znějí například takto: „Děkuji, Pane“, „Ach, Bože, potřebuji tvou moudrost“, „Dej mi sílu pokračovat, Pane“ nebo „Miluji tě, Ježíši“. A ta nejsilnější je možná: „Pomoc!!!!!!!“ Rozumíš? Když voláš k Pánu, aby zasáhl ve tvůj prospěch, stačí ti ke spojení s nebem pouhých pár slov. Nezáleží na délce tvých modliteb, ale na upřímnosti a víře, která za nimi stojí.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Kvalita je důležitější než kvantita a platí to i pro modlitbu.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon