První místo

První místo

Dítky, uchraňte se model! (1. Jan 5,21)

Jestli jsi člověk, který touží slyšet Boží hlas, je pro tebe důležité, abys dal ve svém životě Boha na první místo. Dokud tvá touha po Bohu nebude silnější než tvá touha po jiných věcech, bude mít ďábel nad tebou převahu. Jakmile však poznáš pravdu, ďábel o svou převahu přijde. Tvůj vztah a společenství s Bohem se radikálně prohloubí. Většině z nás trvá dlouho, než konečně pochopíme, že ve skutečnosti potřebujeme samotného Boha, a ne věci, která nám dává.

Jestliže pilně hledáš Boha a vyhýbáš se všelijakým modlám, Bůh je tím poctěn a na oplátku poctí on tebe. Zjeví se ti a požehná ti způsoby, o nichž jsi nikdy ani nesnil. Zeptej se upřímně sám sebe, zda není ve tvém životě něco, co je pro tebe důležitější než Bůh. Pokud ano, jednoduše ho popros o odpuštění a uprav své priority. Bůh musí být naší první prioritou. Dokud mu nedáme místo, které si zaslouží, nebude nám správně fungovat ani nic jiného.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Udržuj si v životě Boha na prvním místě.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon