Rovnováha mezi prací a odpočinkem

Rovnováha mezi prací a odpočinkem

Neboť Bůh nám nedal ducha bázlivosti, nýbrž ducha moci a lásky a rozvahy. 2. Timoteovi 1,7

Každý z nás má denně k dispozici dvacet čtyři hodin. Je důležité, abychom si dávali pozor, jak tento čas využíváme. Potřebujeme si uspořádat různé oblasti života, abychom je udrželi ve správné rovnováze. Pokud máme příliš mnoho práce a nedostatek odpočinku, ztrácíme rovnováhu. Stáváme se workoholiky, a nakonec budeme unavení a vyčerpaní.

Když se mi podaří dokončit nějakou práci a něčeho dosáhnout, cítím velké uspokojení. Nemám ráda zbytečné plýtvání časem a neužitečné aktivity. Vzhledem k mé povaze je však pro mě snadné se v oblasti práce dostat z rovnováhy. Musím se pravidelně rozhodovat, že budu nejen pracovat, ale také odpočívat. To musí být mou prioritou, abych zůstala zdravá a mohla žít v Boží blízkosti.

Je však také možné přehnat to na druhou stranu a věnovat příliš mnoho času odpočinku a málo práci. Šalomoun říká: „Kvůli líným rukám se bude sesouvat krov a kvůli zahálení rukou bude dům prosakovat.“ (Kazatel 10,18) Jinými slovy, lidé, kteří málo pracují, skončí v nesnázích. Jejich finance, duchovní život, majetek, těla a všechno ostatní trpí, protože nevykonávají práci potřebnou k udržení pořádku.

Požádej Boha, aby ti pomohl udržet si zdravou rovnováhu mezi prací a odpočinkem. Udělej si čas na splnění úkolů, které jsou před tebou, nezapomeň ale také využít příležitosti být v klidu a užít si odpočinek. Obojí je důležité. Udržovat si rovnováhu je klíčové!


Modli se, aby ti Bůh ukázal, jak můžeš do svého života krok za krokem vnášet rovnováhu!

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon