Sdílejte Evangelium Prostřednictvím Péče O Praktické Potřeby Druhých

Král jim odpoví: „Amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nejmenších bratří, mně jste učinili.“ Matouš 25,40

Jednou jsem slyšela příběh evangelisty, který cestoval po Rusku a říkal lidem: „Ježíš vás miluje, Ježíš vás miluje.“ Rozdával evangelizační letáky, dokud mu jedna žena neřekla: „Víte, co? Vaše kázání a evangelizační letáčky můj hladový žaludek nenasytí.“

Z tohoto krátkého příběhu si můžeme vzít důležité ponaučení. Někdy je třeba lidem ukázat Boží lásku tím, že se postaráme o jejich fyzické potřeby, teprve později s nimi můžeme sdílet evangelium o Ježíši.

Ježíš mluvil o tom, jak je důležité starat se o praktické potřeby jiných lidí. V Matouši 25 říká, že když nasytíme hladové, dáme napít žíznivým, oblékneme potřebné nebo se postaráme o nemocné, činíme to vlastně pro Něj. Ukazuje nám, že péče o praktické potřeby druhých nám může úžasným způsobem otevřít dveře ke sdílení evangelia.

Když někdo ve svém životě, na vlastní kůži, zakusí Boží lásku v akci, bude potom mnohem raději věřit dobré zprávě o Bohu.

Jak to probíhá v praxi? Může to začít něčím úplně malým, například obejmout někoho, kdo potřebuje lásku. Jiný způsob je také podpora služeb, které pomáhají nemocným, žíznivým a hladovým. Možná můžete dobrovolně pomáhat v kuchyni pro chudé nebo jiné podobné službě ve vašem okolí, nebo vyjet na misijní cestu a sloužit lidem v jiné zemi. Pokud se rozhodnete sloužit druhým nejen slovy, ale také praktickými skutky, objevíte bezpočet možností.


Můžete se začít modlit

„Bože, chci, aby má slova byla založena na skutcích lásky. Ukaž mi, jak mohu prakticky pomáhat lidem, které přivedeš do mého života, aby mohli prožít moc Tvé lásky.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon