Šest Způsobů, Jak Prožívat Pokoj

Šest způsobů, jak prožívat pokoj

A pokoj Boží, který převyšuje všechno porozumění, bude střežit vaše srdce a vaše myšlenky v Kristu Ježíši. Filipským 4,7

Žít v Božím pokoji je klíčovou součástí šťastného života. Věřím, že pokojného života můžeme dosáhnout tehdy, pokud každý den uděláme několik malých kroků, které vedou k pokoji. Zde je několik tipů, které vám mohou pomoci růst a prožívat pokojnější život.

  1. Pečlivě se rozhodujte, jakým způsobem budete trávit čas. Možná se snažíte stihnout příliš mnoho věcí a nic z toho neuděláte pořádně. Spěchání je vlastně naše tělesné snažení stihnout toho více, než Duch svatý sám chce. Nechte se vést Duchem.
  2. Naučte se v lásce říkat „ne“. Někdy slibujeme, že uděláme věci, které bychom neměli, jen proto, že je nám nepříjemné říkat „ne“. Proste Boha, ať vám dá pravá slova, když budete potřebovat říci „ne“.
  3. Vzepřete se duchu odkládání. Boží slovo nám říká, že máme mít sebekázeň. To, co je třeba, vykonejte hned, abyste si mohli později plně vychutnat čas odpočinku.
  4. Zbavte se hlavních vlivů, které vás rozptylují. Pokud víte, že jste náchylní k určitým věcem, které vás rozptylují, jako například televize, vytvořte si vlastní hranice.
  5. Vymezte si vhodné hranice pro případ vyrušení. Život je plný vyrušování, můžete se však naučit používat hranice a s těmito věcmi se tak vypořádat. Jedním ze způsobů je také naplánovat si, kdy různá vyrušení nepřicházejí v úvahu.
  6. Přizpůsobte si svůj životní styl. Proste Boha, ať vás osvobodí od zaškatulkovaných způsobů a pomůže vám ušetřit čas, a tím se vyhnete problémům. Když například nemám čas mýt nádobí, používám jednorázové papírové talíře!

Podstatné je rozhodnout se, že pokoj bude vaší prioritou, podniknout konkrétní kroky tímto směrem a dovolit Bohu, aby vám každý den pomáhal prožívat jeho dokonalý pokoj.


Můžete se začít modlit

„Bože, pomoz mi dnes prožívat pokoj, který přesahuje všechno porozumění. Ukazuj mi každodenní kroky, které mne přivedou k Tvému pokoji.“

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon