Síla vytrvalosti

Síla vytrvalosti

Pak muž řekl: Pusť mě, neboť vyšla jitřenka. Jákob odpověděl: Nepustím tě, pokud mi nepožehnáš. (Genesis 32,27)

Někdy se za něco pomodlíš několika slovy nebo větami, a pak na to zapomeneš. Jindy se však určitý člověk nebo situace neustále vracejí do tvého srdce, a ty prostě víš, že se za to máš modlit dál. Když tě Duch svatý stále znovu a znovu na něco upozorňuje, chce ti pravděpodobně ukázat, že se máš modlit vytrvale a v modlitbě se nevzdávat.

V mém životě jsou věci, o nichž vím, že jsou Boží vůlí, protože o nich jasně mluví Bible. Když se za ně modlím a neprožiji průlom, vrátím se k Bohu a říkám: „Jsem tu znovu, Bože. Nechci, aby to znělo neuctivě, ale nebudu zticha, dokud nedosáhnu průlomu.“ Někdy řeknu: „Znovu tě žádám, Pane, a budu tě prosit, dokud v této oblasti neuvidím vítězství.“ Jindy jen děkuji Bohu, že jedná, a připomínám mu, že očekávám vítězství. Musíme být jako Jákob, který prohlásil: „Nepustím tě, pokud mi nepožehnáš.“ Bůh mu skutečně požehnal a řekl, že tak učinil, protože Jákob byl muž, který zápasil s lidmi i s Bohem a obstál. Jinými slovy, Jákob byl vytrvalý a nevzdal se (viz Genesis 32,24–28).

Když znám Boží vůli, mohu se podle ní vytrvale modlit. Bůh má radost z odhodlaného člověka a ve svém Slově nás povzbuzuje, abychom neumdlévali a nepodléhali únavě. Vytrvalost se vyplácí. Proto v každé životní oblasti vytrvej na cestě za svým cílem. To se týká i modlitebních úkolů. Jákob díky svému odhodlání zvítězil v zápase s Bohem i lidmi a odměnou mu bylo nové jméno a nový začátek života.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Bůh se raduje z uctivé vytrvalosti.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon