Snaž se vyniknout

Snaž se vyniknout

Všechno mohu, ale ne všechno je užitečné; všechno mohu, ale ničím se nedám ovládnout. (1. Korintským 6,12)

Bůh má úžasný plán, jak nám radikálně a extravagantně požehnat. Chceme-li se ale z jeho plánu plně těšit, musíme ho radikálně a extravagantně poslouchat. Potřebujeme Boží pomoc, abychom dokázali zůstat na cestě k jeho požehnání. Požádej Boha, aby s tebou vážně jednal, pokud se ve tvém životě objeví nějaké oblasti, které se mu nebudou líbit. A když začne jednat, reaguj pohotově a s naprostou poslušností.

Bůh do nás vkládá svého Ducha svatého, který nás vede k dokonalému pokoji. Budeme-li mu naslouchat, budeme schopni činit moudrá rozhodnutí a těšit se z jeho pokoje. V dnešním verši čteme, že mnohé věci jsou dovolené, nejsou ale pro nás prospěšné a není moudré jim dovolit, aby se staly rozhodujícím faktorem v našem životě.

Je mnoho věcí, které můžeme udělat, nejsou ale tou nejlepší volbou a nepřinášejí nejlepší výsledek. Pavel řekl, že bychom si měli vybírat a vážit si těch nejlepších věcí (viz Filipským 1,10). Bůh k nám nebude nadpřirozeně mluvit o každém nejmenším krůčku, dal nám však své Slovo a moudrost, a očekává, že podle toho budeme žít. Nechtěj být průměrný; nedoufej, že to bude stačit. Rozhodni se, že budeš vynikat, a věz, že z toho Bůh bude mít radost.


SLOVO PRO DNEŠNÍ DEN: Vynikající rozhodnutí přinášejí vynikající výsledky.

Facebook icon Twitter icon Instagram icon Pinterest icon Google+ icon YouTube icon LinkedIn icon Contact icon